Zendtijd voor Kerken


bestellenstreepje contactstreepje Meer weten over het geloofstreepje overige uitzendingenstreepje over zendtijd voor kerkenstreepje  vergrotenlettergrootte klein lettergrootte normaal lettergrootte Groot
Over kerkdienst.nl
nazorg
Hulp nodig?
Zwak!
Zó kijkt een groot deel van onze maatschappij naar mensen die hulp nodig hebben.

Misschien ben jij in een situatie terechtgekomen waarvan je denkt: Hier kom ik niet uit. Ik red het niet alleen! Is dat zwak? Ik denk het niet; het vereist moed om hulp te vragen en te ontvangen!

Hieronder staan een aantal websites en telefoonnummers van organisaties met mensen die je graag verder helpen. Neem gerust contact met ze op; als mensen zijn we aan elkaar gegeven om elkaar te ondersteunen. Zodat je (weer) tot bloei komt. Dat is wat God graag wil!

Wanneer je een organisatie weet die past binnen onze achterban, mail deze dan svp naar info@zvk.nl  


Stichting De Vluchtheuvel
De Vluchtheuvel is een instelling voor professionele, psychosociale hulpverlening op christelijke grondslag. Zij gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten en vindt haar werkterrein voornamelijk binnen de gereformeerde gezindte.

De Vluchtheuvel biedt hulp aan jongeren en volwassenen.

De Vluchtheuvel heeft geen crisisdienst. Zij is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar. Iedereen kan zonder verwijzing van derden (bijvoorbeeld arts of ambtsdrager) een beroep op haar doen.

De Vluchtheuvel werkt landelijk. Er zijn kantoren en/of gesprekslocaties te Goes, Dordrecht, Woerden, Amersfoort, Apeldoorn, Kampen en Rijssen.

Spreekuur voor aanmelding & advies:
Iedere werkdag 10.00 uur - 12.00 uur T. 0348 489 999.
Jongeren tot 18 jaar: Iedere werkdag T. 033 475 33 00

Voor overige zaken: Stichting de Vluchtheuvel Beatrixlaan 15 4461 PM Goes, T. 0113 21 30 98 F. 0113 22 12 89
E. info@vhgoes.nl.
Kijk voor meer informatie op www.stichtingdevluchtheuvel.nl

Bezoek de websiteSGJ Christelijke Jeugdzorg
De SGJ is een landelijk werkende instelling voor christelijke jeugdzorg. Iedereen die advies of hulp nodig heeft bij opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of gedragsproblemen van jeugdigen tot 18 jaar oud kan daarvoor bij de SGJ terecht.

Hulp nodig?
Iedere werkdag van 08.30 – 17.00 uur T. 033 475 33 00
E. toegang@sgj.nl
Kijk voor meer informatie op www.sgj.nl

Bezoek de websiteAdvies- en Meldpunten Kindermishandeling
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling.

Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen.

Elke provincie en grootstedelijke regio heeft een eigen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, allen bereikbaar via het landelijke telefoonnummer: 0900 - 123 123 0 (€ 0,05 per minuut).

Andere websites zijn: www.kindermishandeling.info en www.kindermishandeling.nl (website voor kinderen)

Bezoek de websiteWat er ook met je is … Bel Chris! 078-63 123 00

Stichting Chris biedt een luisterend oor en een helpende hand aan kinderen en tieners in nood. Ze kunnen altijd bij Stichting Chris terecht. Wat er ook met hen is!

Dit kan bijvoorbeeld door de hulplijn te bellen (078 - 63 123 00) of te mailen naar help@chris.nl.

Maar Stichting Chris doet méér! Pastorale begeleiding, e-mail hulpverlening, preventieprojecten, gebedsondersteuning én professionele hulpverlening behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van Stichting Chris.

Kijk voor meer informatie op www.chris.nl

Bezoek de websiteDe Driehoek
Als moeilijkheden problemen worden
We hebben allemaal in ons leven wel eens moeilijkheden of verdriet. Dat hoort bij het leven, zeggen we dan.

Meestal gaat dat wel weer over, maar soms ook niet. Je komt er niet meer uit, ook niet met hulp uit je omgeving. Het probleem gaat je beheersen en je dreigt je grip op de situatie te verliezen.

Herken je dit? Dan kan het verstandig zijn om deskundige hulp te zoeken. Ervaren specialisten kunnen dan eens met je meekijken naar je problemen en de manier waarop je hiermee omgaat. Zij luisteren naar je verhaal en geven je deskundig advies.

De Driehoek biedt christelijke psychosociale hulp bij onder andere relatieproblemen, identiteitsvragen, depressiviteit, eenzaamheid, seksverslaving, angst- en paniekstoornissen, seksueel misbruik of rouwverwerking.

Wacht niet te lang en vraag hulp voordat je vastloopt. Kijk voor meer informatie over De Driehoek op www.dedriehoek.nl of bel 038-4268520.

Bezoek de websitePastoraal Centrum St. Saron
Saron is een interkerkelijk pastoraal therapeutisch centrum, een herstellingsoord waar hulp wordt geboden vanuit een christelijke identiteit aan mensen met geestelijke- en/of psychosociale problemen. Daarnaast is Saron een plek waar
mensen afstand kunnen nemen van het jachtige bestaan om zo tot rust, bezinning en herstel komen. - Paandersdijk 2, 7588 PZ Beuningen, tel.: 0541-353505.
Website: www.saron.net

Bezoek de websiteVereniging ConPas
ConPas www.conpas.nl is een samenwerkingverband van hulpverleners op verschillende plaatsen in Nederland. De leden van de vereniging zijn allen HBO- of universitair geschoolde en zelfstandig gevestigde hulpverleners, die tevens een erkende contextuele opleiding gevolgd hebben. Zij zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van hun deskundigheid en hulpverlenings-praktijk en ontmoeten elkaar regelmatig voor intercollegiale toetsing door middel van intervisie, consultatie en gemeenschappelijke scholing.

ConPas verbindt professionele hulp met pastorale zorg. Naast individuele hulpverlening worden op verschillende plaatsen in Nederland cursussen gegeven, ondermeer op het gebied van pastoraat en huwelijk.

Ook is er regelmatig op verschillende plaatsen in Nederland een ConPas Klas, een therapeutische groep van 4 tot 12 deelnemers, waarin iedere deelnemer zijn/haar "wortels leert ontdekken" .

ConPas staat binnen het onderwijs en hulpverlening voor de contextuele benadering. Educatie en hulpverlening vindt vooral plaats vanuit de context van familie en gekozen relaties. Daarnaast speelt het pastorale aspect een belangrijke rol. Dit betekent dat er op verzoek plaats is voor gebed. Een aantal therapeuten gebruiken daarbij de methode van het luisterend bidden zoals dit onder meer door Leanne Payne wordt onderwezen.

Vereniging ConPas is gevestigd in: Geesbrug Tel. 0524-291015 Jannum Tel. 0519-222242 Leusden Tel. 033-4757525 LeeuwardenTel. 058-2129029 Hattemerbroek Tel.038-3759513 Zwolle Tel. 038-4600594

Bezoek de websiteEleos
Eleos (www.eleos.nl)  is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. De naam Eleos betekent barmhartigheid.
Eleos biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een ernstig psychosociaal probleem die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. De grondslag van Eleos is de Bijbel als Gods Woord en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften.

Bezoek de websitePolikliniek De Hoop
"Morgen stop ik echt met gebruiken!" "Mijn leven is een puinhoop." "Ik weet niet meer waar ik heen moet." "Voor mij heeft het leven geen zin meer." "Ik wil wel stoppen maar ik weet niet hoe."

Misschien heb je deze uitspraken vandaag nog gedaan. Maar ook voor jou is verandering mogelijk! Stichting De Hoop wil je helpen om een ander leven te beginnen. Bij De Hoop kun je definitief breken met verslaving aan drugs, alcohol, eten, medicijnen en/of gokken. Ook als je psychosociale problemen hebt - zoals relatieproblemen, zingevingsvragen, verliesverwerking of identiteitsvragen - willen we jou de helpende hand bieden. Als je dat tenminste zélf graag wilt.

Voor informatie over intake, opname en behandeling bij De Hoop kun je contact opnemen met:

Polikliniek De Hoop
T. 078 6 111 222
F. 078 6 111 224
E. polikliniek@dehoop.org
W. www.dehoop.org

Bezoek de websiteDe Hoop ggz, kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Kinderen van vier tot en met achttien jaar met psychiatrische  of (ernstige) psychische problemen kunnen vanaf april 2009 terecht in De Kiel. De kliniek richt zich op de behandeling van alle voorkomende psychiatrische problematiek bij kinderen.

Voor meer informatie klik hier

Bezoek de website
terug