Zendtijd voor Kerken


bestellenstreepje contactstreepje Meer weten over het geloofstreepje overige uitzendingenstreepje over zendtijd voor kerkenstreepje  vergrotenlettergrootte klein lettergrootte normaal lettergrootte Groot
fotovgsite20120415_220px.jpg

radio 5 NIET TE GELOVEN!
15 april 2012, 17.02

Kerkdienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Maarssen

ds. Henk-Jan Vazquez
http://www.dehoeksteen.info


Verschijnt er geen video in beeld? Klik hier voor de uitzending.

beluister
bestel informatie
reageren?

Podcast. Hier kunt u radioprogramma's downloaden voor het beluisteren op uw computer of mp3speler RSS(XML)

bijbeltekst:   Marcus 16:9-15 en 19-20Liturgie
Welkom
Zingen: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
(Psalm 122: 1)
Votum en groet
Zingen: Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
(Psalm 84: 1 en 3)
Gebed
Bijbellezing: Marcus 16: 9-15 en 19-20
Zingen: Leid mij Heer, o machtig Heiland
(EL 186a: 1 en 2)
Kindermoment
Verkondiging: Niet te geloven!
Zingen: U zij de glorie, opgestane Heer
(EL 132: 1 en 2)
Dankgebed
Zingen: Ik sla mijn ogen op en zie
(Psalm 121: 1, 3 en 4)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Loof de Koning, heel mijn wezen
(Gezang 460: 1 en 3)
Zegen

Gebed
Here God, almachtige Vader, dank U wel voor deze dag, de eerste dag van een nieuwe week die we uit Uw hand ontvangen. Dank U wel dat we U mogen kennen of leren kennen. Dank U wel voor deze dienst, dat we - samen met alle luisteraars, waar zij zich ook bevinden - uit de Bijbel mogen lezen, het levende Woord van U. Dank U wel dat we samen mogen zingen en luisteren. U hebt een boodschap voor ons. Geef dat we ons ook open kunnen en willen stellen voor Uw boodschap. Wilt U bij ons allen zijn, jong en oud? Wat is het geweldig bemoedigend om te weten dat U ons kent. Dat U weet hoe ons leven eruit ziet. Wat wij meegemaakt hebben en wat we meemaken. U weet hoe wij hier in de kerk zitten en hoe wij meeluisteren. Geef ons allen wat we nodig hebben. Aan het begin van deze dienst willen we U grootmaken. We willen U loven en prijzen, omdat U, de Schepper van hemel en aarde, naar ons omziet in Uw Zoon Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.

Schriftlezing Marcus 16:9-15 en 19-20
9 Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. 10 Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. 11 Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. 12 Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. 13 Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. 14 Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. 15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.

19 Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. 20 En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.


Preek
Richard was altijd een hardwerkende man. Hij is inmiddels in de vijftig en is door de economische crisis zijn baan kwijtgeraakt. Hij was te duur. Daarna waren er zoveel sollicitaties de deur uitgegaan dat hij op een gegeven moment nagenoeg geen hoop meer had om aan het werk te komen. Wanhopig wachtte hij elke dag op wat de postbode zou brengen. Week in week uit hoop je dan op een positieve reactie, maar het blijft stil. Tot dat ene moment dat er een brief op de deurmat ligt met een uitnodiging om langs te komen bij het bedrijf, waar Richard inmiddels al weer enkele weken werkzaam is. Een plotselinge positieve wending in zijn leven. Hij kon het haast niet geloven!

Soms kan er totaal onverwacht iets gebeuren in je leven waar je geen rekening meer mee had gehouden. Dat gevoel hebben de elf discipelen van Jezus ook gekend. ‘Discipel’ betekent trouwens niets anders dan ‘volgeling’. Dat is wat die elf mannen wilden: volgeling zijn van Jezus! Zij hadden in hun leven ontdekt wie Jezus is en ze wilden bij Hem zijn. Jezus had duidelijk aantrekkingskracht op ze. Maar ja, er was inmiddels wel wat gebeurd natuurlijk! Hun meester en vriend, Jezus, is gevangen genomen, gekruisigd en gestorven. Jezus is dood. Diegene van wie ze hielden is er niet meer.

Hoe moeilijk kan dat zijn om iemand van wie je houdt te moeten missen. Zoals Lia dat zo treffend zei: “je sterft dan zelf eigenlijk ook”. Zo zitten ze bij elkaar: die discipelen van Jezus; die vrienden van Jezus. Huilend over het feit dat Hij niet meer in hun midden is. Maar ineens, uit het niets, totaal onverwacht, komt dan dat bericht van Maria uit Magdala. Magdala, dat was een klein vissersdorpje in het noorden van Israël bij het Meer van Galilea. Daar kwam deze Maria vandaan. Dat is trouwens niet dezelfde Maria als de moeder van Jezus. Deze Maria uit Magdala gaat naar de discipelen toe om het grote nieuws te vertellen: Jezus is aan mij verschenen. Hij is niet dood, maar Hij leeft! Je moet je voorstellen: de discipelen rouwen, ze hebben verdriet. Ze hadden zolang opgetrokken met Jezus. Ze hadden Zijn woorden gehoord. Ze hadden Zijn wonderen gezien. Ze zijn bezig met de verwerking van het verlies dat ze hebben geleden, want ze moeten hun meester, hun leraar, hun vriend missen. Op dat moment komt er een vrouw die zegt dat Jezus weer leeft.

Ik weet niet hoe u gereageerd zou hebben, maar mijn reactie zou denk ik dezelfde zijn als die van de discipelen. De Bijbel zegt: de discipelen geloofden haar niet. Ik zou ook bij mijzelf denken: “Maria, die een goede band had met Jezus, die verbeeldt zich dat. Die denkt zich dat in. Die droomt over Jezus, want ook zij mist Hem.” En dat mag! Maar dit bericht? Dit is toch wel erg onwaarschijnlijk! Maar even later komen er twee mannen binnen, die los van Maria, hetzelfde zeggen: “Jezus leeft en Hij is aan ons verschenen!” Dat is opmerkelijk dat blijkbaar meer mensen dat zo hebben ervaren. Zou er dan toch niet iets van waarheid inzitten? Maar ook zij worden niet geloofd.

En wij kunnen ons daar wel iets bij voorstellen, denk ik. Het is een onwaarschijnlijke boodschap. Kijk, dat Jezus heeft geleefd, dat wil ik nog wel geloven. Dat Hij is gestorven, ook dat wil ik nog wel geloven, want ieder mens sterft een keer. Maar dan komt Maria uit een niet veel betekenend dorpje ons vertellen dat Jezus weer leeft. En mét Maria die twee mannen die buiten de stad Jeruzalem aan het wandelen waren, toen - naar eigen zeggen - Jezus aan hen verscheen. Dat is onwaarschijnlijk! Niet te geloven! Totdat Jezus aan de discipelen zelf verschijnt. De discipelen zijn bij elkaar. Bedroefd eten ze een broodje, want het leven gaat gewoon door. Maar niets is minder waar. Op dat moment verschijnt de Here Jezus en staan ze oog in oog met – inderdaad – de levende Heer.

De boodschap van Pasen, dat Jezus uit de dood is opgestaan, is alleen maar te geloven als je Hem zelf hebt ontmoet. Als het in je leven gekomen is tot een ontmoeting met deze Jezus. Misschien vraag je jezelf af: op welke manier dan? Want Jezus is nooit aan mij verschenen! Ik ben niet als Maria of als die twee mannen, of als die discipelen, die kunnen zeggen: Ik heb Jezus gezien! Hij is letterlijk aan mij verschenen. Ik ken dat niet in mijn leven! Ik heb de stem van Jezus nooit gehoord! Wat is het dan geweldig dat de woorden uit de mond van Jezus voor ons zijn opgeschreven in de Bijbel. Hij heeft tegen Zijn discipelen gezegd: “trek heel de wereld rond en maak aan iedereen het goede nieuws bekend. Ik ben niet dood, maar Ik leef.” Zo mag dat goede nieuws ook bij ons vandaag binnenkomen. Zo wil Jezus ons ontmoeten.

Misschien hebt u de radio zomaar aangezet en luistert u toevallig mee. Dan mag u weten dat deze Jezus naar u en naar jou op zoek is! Dat Hij tegen iedereen die het maar wil horen zegt: “Ik leef. Ik ben opgestaan uit de dood.” Jezus heeft het Zelf gezegd: maak dit goede nieuws overal bekend!

Misschien zijn we er al heel bekend mee en weten we uit de Bijbel dat Jezus is opgestaan uit de dood, maar vraagt u zich af: waarom is dat góéd nieuws? Wat heb ik daar dan aan in mijn leven? Ook vandaag wordt het goede nieuws, dat Jezus is opgestaan, aan ons bekend gemaakt. Maar waarom wordt dat nieuws in de Bijbel ‘goed’ genoemd? Wat is daar goed aan? Daar ga je iets van begrijpen als je beseft wie de Here Jezus is. In de Bijbel wordt Jezus ook wel ‘Heiland’ genoemd. Zo werd Hij bij Zijn geboorte al aangekondigd. ‘Heiland’ dat is iemand die heel maakt wat kapot is gegaan. Dat is in het kort wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft heel gemaakt wat door onze schuld kapot was gegaan, namelijk ons contact met God. Ik kan het beste het beeld gebruiken van een grote rivier. Tussen God en ons zit als het ware een brede en woeste rivier, waar je zelf niet overheen komt. Zelfs al zou je in je leven naar God toe willen, dan nog lukt het je niet. Totdat je de Here Jezus leert kennen, die als het ware de brug is over die rivier. Nou, dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij kan de relatie tussen God en ons herstellen. Via Hem kunnen wij weer in contact komen met God.

Daarom is Jezus naar deze aarde gekomen; om te lijden en te sterven aan het kruis. Dat was voor God genoeg. Onze schuld is betaald. Het goede nieuws is dat, als u in Jezus gelooft, u dan mag delen in Zijn overwinning! Dat God dan bereikbaar voor ons is! Dat je mag weten en geloven dat God je Vader in de hemel is, Die voor je zorgt en die je niet loslaat. Dat je mag je geloven dat Hij je vasthoudt en dat zelfs de dood je niet kan scheiden van Zijn liefde.

Maria mocht ervan getuigen. De twee mannen die buiten Jeruzalem aan het wandelen waren, mochten ervan getuigen. De discipelen van Jezus mochten ervan getuigen. Maar ook vandaag getuigen mensen zoals Lia van Gods liefde en nabijheid in hun leven. Want vandaag wil dezelfde Jezus ons ontmoeten; Hij wil tot ons spreken door de Bijbel en Hij wil een relatie met ons opbouwen. Om wat Jezus voor ons heeft gedaan uit overvloedige liefde, reikt God ons Zijn hand en zegt: pak hem maar! Ik wil je door dit leven leiden! Ik wil uw en jouw God zijn. Als we dát geloven en als we Zijn liefde aannemen, dan betekent dat niet dat we een prettig leventje zullen leiden, waarbij alles op rolletjes loopt. Ook dan hebben we nog te maken met tegenslagen, met worstelingen, met moeilijke vragen waar we geen antwoord op krijgen. Maar dan heb je, net als Jezus en door Jezus, wel toekomst, zelfs over de dood. Dan weet je: God houdt mij vast, dwars door alles heen! Dát is het goede nieuws. Dát is de blijde boodschap.

Laten we onze harten openen voor Jezus, Hem bij ons binnen laten komen en u zult het echte leven en de diepe vrede gaan ontdekken. Amen.

Gebed
Liefdevolle God en Vader in de hemel, we danken U dat U onze Vader wilt zijn. We danken U dat U voor ons wilt zorgen. We danken U dat Uw liefde naar ons uitgaat. Soms kunnen we teleurgesteld raken in mensen, maar U stelt ons nooit teleur. Wij mogen altijd bij U terugkomen, wat er ook gebeurt in ons leven. We loven en prijzen Uw Naam. Het is haast niet te geloven dat U uit liefde voor ons afstand hebt gedaan van Uw Zoon Jezus Christus. Onbegrijpelijk en onwerkelijk. Toch mogen we daar houvast aan hebben. Het geeft ons rust en kracht. We danken U, Here Jezus, dat U de weg van lijden en sterven hebt willen afleggen voor ons mensen. Uw liefde voor ons is zo groot dat U Uzelf helemaal hebt gegeven tot in de dood. Wij prijzen en aanbidden U als de Opgestane Heer, die zelfs de dood heeft overwonnen. We danken U dat wij mogen delen in die overwinning. U, Here Jezus, bent naar de hemel gegaan. Eens zal U terugkomen op de wolken en dan zal iedereen op aarde U zien en erkennen als Koning en Heer. Maar we weten dat het dan ook te laat kan zijn. Daarom bidden wij U, Heilige Geest, of U zó in ons wilt werken dat we nu al in dit leven Jezus mogen ontmoeten en Hem erkennen als onze persoonlijke Heiland.
Soms leven er veel vragen in ons en maken we moeilijke dingen mee. Donkere perioden in ons leven met zorg en verdriet. We bidden voor eenzamen, voor wezen, voor weduwen en weduwnaren. We bidden voor dak- en thuislozen, voor armen en alle mensen die hulp nodig hebben. We bidden voor mensen die op welke manier dan ook slachtoffer zijn geworden. Er gebeurt veel in deze wereld en in ons leven. Wilt U, drie-enige God, Vader, Zoon en Geest, ons nabij zijn, ons troosten als we dat nodig hebben, ons bemoedigen en ons de weg laten zien die we moeten gaan.
Hemelse Vader, wij bidden en danken U in de vergeving van onze zonden en tekortkomingen om Jezus’ wil alleen. Geprezen zij Zijn Naam van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.

reageerReageer op deze uitzendingterug


omhoog